Tukea omaishoitajille

Sisältöä elämään!®, (uudelleen julkaisu) 3.2.2017 rss

Kun kiintymys ja luottamus toiseen ovat jo olemassa, niin usein muita hoitovaihtoehtoja ei edes mietitä omien vanhempien, puolison tai sisaren terveyden huononnettua. Omaishoitoon ryhdytään. Valintaan vaikuttanevat myös oma velvollisuuden tunne ja mitä luultavammin muiden sukulaisten tätä vahvasti edellyttävät asenteet.

Alku varmasti sujuukin hyvin, voimia on tallella ja hoidettavakin vielä osallistuu ja on aktiivinen. Jossain vaiheessa päädytään kuitenkin vääjäämättä tilanteeseen, jossa omaishoitaja ei enää millään jaksa, kun taas samanaikaisesti hoidettava tarvitsee enemmän ja enemmän apua tehtäviin, jotka voinnin huononemisen myötä muodostuvat yhä raskaammiksi. Hoidon samanaikainen tiukentuva sitovuus vie voimat sekä fyysisesti että henkisesti. Omaishoitaja uupuu ja hänen oma terveytensä joutuu pikkuhiljaa hälyttävään kuntoon ilman, että kukaan huomaa.

Ikä painaa usein itse hoitajaakin ja puolison nostaminen tai istumaan asettaminen useita kertoja päivässä vaatisi hurjia ponnistuksia nuoremmaltakin. Vanhus vanhenee, persoonallisuus muuttuu, hoivatyö käy koko ajan vaikeammaksi ja yksinäisemmäksi. Lapset eivät uskalla ottaa lomaa pelosta, että juuri silloin sattuisi jotain. Omatunto on raskas vaikka tietääkin tekevänsä kaiken mahdollisen. Huollettavalle on luvattu “että laitokseen ei tarvitse mennä”, mutta samaan aikaa epäillään omaa kestokykyä. Kotiin on ikäihmisellä kova halu jäädä, mutta kuinka se voidaan järjestää? Meidän työmme on auttaa juuri näissä kysymyksissä. Jo muutaman päivän vapaa viikossa tekee omaishoitajalle ihmeitä. Hän pääsee hetkeksi omiin askareihinsa ja vapaa-aika tuntuu terapeuttisen luksukselta.

Omaishoitajien asemaan ja vaikeuksiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota ja kaikki ovat empimättä samaa mieltä heidän tekemänsä työn tärkeydestä. Omaishoitajien jaksamista pitäisi kaikin puolin yhteiskunnan puolesta tukea, mutta näin vain ei käy. Kunnallinen apu on hyvin selektiivistä ja hoitokoteihin otetaan vain pahimmin muistisairaat. Me autamme tässä tilanteessa. Palvelupakettimme on suunniteltu niin, että ne sallivat ikäihmisen asumisen kotona niin pitkään kuin ikinä mahdollista. (kt. palvelupakettimme) Nämä palveluratkaisumme tuovat sisältöä senioreiden arkeen, mutta ei liene vastuutonta väittää niiden rikastuttavan myös läheistenkin elämää. Kenen elämä nyt ei siitä keventyisi, kun on tunne, että asiat luonnistuvat!

Tiedämme, miltä tuntuu kun omaisten taakkaa painaa lisäksi vielä tietämättömyys seniorin todellisesta tervedentilasta. Onko hänellä jokin sairaus, josta emme tiedä vai tuntuuko vain siltä? Onko lääkkeet varmasti otettu? Miten syömisen kanssa? Omainen joutuu yhtäkkiä etsimään vastauksia kaikkeen mahdolliseen ja mahdottomaan, kun hän samaan aikaan painiskelee vielä tottumattomana omankin elämän nopean muuttumisen kanssa. On niin paljon asioita, jotka ovat selvittämättä. Lapsilla on oma jokapäiväinen työnsä, josta he eivät voi olla jatkuvasti poissa. Ja kuinka hankala tilanne onkaan, jos he ovat muuttaneet eri paikkakunnalle tai peräti eri maahan.

Tiedämme, miten näihin vaikeuksiin voidaan vaikuttaa ja osaamme tehdä sen hyvin. Asiakkaan tyytyväisyys on toimintamme perusta. Tulevaisuuden ei tule näissä hoiva-asioissa pelottaa ja viimeisten yhdessä vietettyjen vuosien tulisi mitä suurimmalla syyllä sujua ilman väsymyksen, jatkuvan huolen ja huonon omantunnon sumentamaa varjoa.

Lisää aiheesta:
Tarja Välimäen väitöskirja: Family caregivers of persons with Alzheimer’s disease: focusing on the sense of coherence and adaptation to caregiving. Itä-Suomen yliopisto. 2012

Tuula Mikkola: Sinusta kiinni. Tutkimus puolisohoivan arjen toimijuuksista. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
2009

Kirsi Tapion väitöskirja: Rakasta, kärsi ja kirjoita. Tutkimus dementoitunutta puolisoaan hoitaneiden naisten ja miesten hoitokokemuksista.Tampereen yliopisto. 2004

”Tukea omaishoitajille” -kirjoituksen alkuperäinen julkaisu Sisältöä elämään!® blogissa 20.10.2015, by Laura Saksela

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save