Tietosuojaseloste


Tietosuojaseloste

Päivitetty 2.7.2019

 

Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalvelut ja sen henkilökunta (”Sisältöä elämään!® palvelut”) arvostaa asiakkaittensa ja verkkosivuvierailijoiden yksityisyyttä ja pyrkii tarjoamaan heille turvallisen ja kokonaisvaltaisen palvelu –ja verkkosivuvierailukokemuksen.

Tarkoituksemme on ymmärtää asiakkaidemme yksilöllisiä hyvinvointitarpeita ja sitä kautta tarjoamaan heille aina odotukset ylittävän palvelukokemuksen. Pyrimme myös tarjoamaan verkkosivuvierailijoillemme ja palvelustamme kiinnostuneille kaiken tarpeellisen tiedon henkilökohtaista päätöksentekoa palvelun ostamista varten. Näiden vuoksi keräämme palvelumme käyttäjiin (asiakkaat ja verkkosivuvierailijat) liittyviä tietoja lukuisista eri lähteistä, muun muassa heidän käyttäytymisestään verkkosivuillamme, asiakaspalvelutiedoista, uutis/asiakaskirjeistä, päivittäisistä kotikäynneistä ja erilaisista paneeli- ja markkinatutkimustuloksista. Tiedon käsittely mahdollistaa palvelumme jatkuvan kehittämisen yhteistyössä asiakkaidemme kanssa niin, että se vastaa kulloinkin yksilöllisiä asiakastarpeita.

Tässä yhteenvedossa kerromme tarkemmin, miten Sisältöä elämään!® palvelut kerää ja käyttää erilaisia tietoja.

 

Yhteenveto henkilötietojen käsittelystä

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Suomessa voimassa olevaa tietosuojasääntelyä. Käsittelemme henkilötietoja (esim. nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) lainsäädännön sallimissa rajoissa esimerkiksi asiakkuuden tai suostumuksen johdosta ja sen mukaisesti. Lisäksi käsittelyä voidaan toteuttaa, asiakkaan suostumuksesta, muun muassa suoramarkkinointia varten eri kanavissa (esim. postitse ja sähköpostitse). Suostumuksen tähän keräämme aina osana palvelusopimusta.

Pääasiallisesti keräämme henkilötietoja asiakkailta itseltään ja heidän omaisiltaan esimerkiksi palvelutiedustelun, palvelutilauksen ja/tai palvelusopimuksen yhteydessä tai myöhemmin asiakkuuden aikana vaikkapa kyselytutkimusten avulla ja päivittäisten kotikäyntien yhteydessä. Asiakkailta itseltään ja verkkosivuvierailijoilta saamiemme tietojen lisäksi keräämme tietoja erilaisista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Käsittelemme henkilötietoja tässä yhteenvedossa ja rekisteriselosteessa kuvattuun käyttötarkoitukseen. Henkilötietoja käsittelemme vain siltä osin kuin se on tarpeellista. Käsittelemme henkilötietoja mm. hoiva- ja hyvinvointipalveluiden toteuttamiseksi, parantaaksemme asiakkaidemme palvelukokemusta, eli mm. palvelukokonaisuuksien ja asiakaspalvelun personoimiseksi (esim. asiakkaalle suositellut henkilökohtaiset tarjoukset ja hyvinvointiin liittyvät lisäpalvelut). Lisäksi käsittelemme tietoja oikeaoppisen henkilöstöresurssoinnin takaamiseksi ja ongelmatilanteiden korjaamiseksi.

Itse toteuttamamme käsittelyn lisäksi saatamme siirtää ja luovuttaa asiakkaan suostumukseen perustuen tietoja kolmansille osapuolille, jotka eivät ole osa Sisältöä elämään!® palveluita. Rekisteriselosteen ja soveltuvan tietosuojasääntelyn mukaisesti tietoja voidaan esimerkiksi siirtää palveluntarjoajille, sekä luovuttaa kolmansille asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi, suoramarkkinointitarkoituksiin, sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin. Asiakkaan suostumukseen perustuen saatamme myös lähettää mainoksia yhteistyökumppaneidemme puolesta eri kanavissa (esim. suorapostitukset ja sähköposti).

Voimme luovuttaa tietoja myös viranomaisille kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla. Mikäli Sisältöä elämään!® palvelut olisi osana laajempaa yritys/liiketoimintajärjestelyä myös näiden järjestelyiden yhteydessä voimme luovuttaa tietoja ostajille ja näiden neuvonantajille.

 

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden hyödyntäminen ja käyttötarkoitukset

Sisältöä elämään!® palvelut voi kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla.

“Cookie” tai eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Evästeiden avulla voimme lisäksi kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkosivujamme käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt palveluun, milloin ja mitä sivumme ala-sivua käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä sekä mikä on käyttäjän päätelaitteen IP-osoite ja mahdollinen sarjanumero. Evästeet voivat myös mahdollistaa sen, että käyttäjän ei halutessaan tarvitse syöttää käyttäjätunnuksia, salasanoja ja personointivalintoja joka kerta uudelleen mikäli käytössämme on sellaisia lisäpalveluita, jotka vaativat käyttäjältä sisäänkirjautumisia.

Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai virusten levittämiseen.

Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden tai muiden tekniikoiden avulla, eikä sivustomme voi tietää esimerkiksi käyttäjän sähköpostiosoitetta, ellei käyttäjä itse ole sitä antanut. Yksityisyydensuojaa koskeva lainsäädäntö ja palvelumme rekisteriseloste huomioon ottaen voidaan evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla saatua tietoa liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin.

Jotkut evästeet säilyvät käyttäjän koneella senkin jälkeen, kun tämä on lähtenyt sivustolta. Evästeet voivat säilyä kuukausia tai jopa vuosia viimeisen sivustolla käynnin jälkeen, ellei niitä poisteta.

Yleiset käyttämämme evästeet ja vastaavat tekniikat, joita hyödynnetään evästeiden yhteydessä yms ovat:

Google Analytics: Web-analytiikkajärjestelmän eväste, jota käytetään sivustojen ja niiden osien käytön analysointiin.

Google Ads Remarketing: Mainosjärjestelmän eväste, jota käytetään mainonnan uudelleen kohdentamiseen, näyttökertojen rajoittamiseen ja tavoittavuuden laskemiseen.

Olark Chat: Online-asiakaspavelujärjestelmä, jota käytetään www-sivuilla vierailevien henkilöiden avustamiseen ja palvelemiseen. Chat-palvelun kautta keräämme ja sinne tallennamme yhteydenottajasta mm. seuraavia tietoja: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, alasivut joilla vierailija on käynyt ja tarkemmat tiedot yhteydenottajan palvelutarpeesta. Mikäli yhteydenotto päätyy asiakassuhteen solmimiseen saadut tiedot säilytetään koko asiakkuuden aikana. Muussa tapauksessa tiedot poistetaan yrityksen järjestelmistä viimeistään yksi (1) kuukautta yhteydenottajan viimeisestä yhteydenotosta.

MailChimp: Sähköisen uutiskirjeen ja asiakaskirjeen palvelujärjestelmä, jota käytetään sekä www-sivuilla käyneiden ja heiltä saatujen sähköpostiosoitteiden hallinnointiin ja uutiskirjeiden lähettämiseen että asiakaskirjeiden lähettämiseen.

Mare.io: Sähköinen kysely/palautejärjestelmä, jota käytetään www-sivuilla käyneiden palautteen keräämistä varten.

CrazyCall: Pilvipalvelupuhelinjärjestelmä, jota hyödynnetään asiakaspalvelukanavana ja johon voi mm. jättää soittopyynnön palveluesittelyä varten. Pilvipalvelupuhelinjärjestelmän kautta keräämme ja sinne tallennamme yhteydenottajasta mm. seuraavia tietoja: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, alasivu jolta yhteydenotto on jätetty ja tarkemmat tiedot yhteydenottajan palvelutarpeesta. Mikäli yhteydenotto päätyy asiakassuhteen solmimiseen saadut tiedot säilytetään koko asiakkuuden aikana. Muussa tapauksessa tiedot poistetaan yrityksen järjestelmistä viimeistään yksi (1) kuukautta yhteydenottajan viimeisestä yhteydenotosta.

Voimme käyttää sivustomme käytöstä kerättyä tietoa myös tietyille selaimille kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Näille asiakas-segmenteille esitetään palveluumme liittyvää mainontaa. Saatamme käyttää asiakas-segmenttien luomisessa eri yhteistyökumppaneita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin sen, että kukin yhteistyökumppani käyttää tietoja ainoastaan Sisältöä elämään!® palveluiden lukuun, eikä hyödynnä tietoja omassa toiminnassaan taikka luovuta tietoja eteenpäin. Kolmannet osapuolet pyritään myös sitouttamaan voimassaolevaan lainsäädäntöön ja itsesääntelyohjeistuksiin. Emme kuitenkaan pysty valvomaan kolmansien osapuolten käytäntöjä emmekä vastaa niistä.  On hyvä tietää, että internet on avoin järjestelmä jossa on mahdotonta taata kolmansien osapuolien toimia ja ettei luvattomat kolmannet osapuolet pysty ohittamaan turvaavia toimenpiteitä tai käyttämään tietoja sopimattomiin tarkoituksiin.

Käyttäytymistietojen keräämisessä ja niiden käyttämisessä sitoudumme noudattamaan IAB Europen verkkomainonnan kohdentamisen itsesääntelyohjelmaa. Lisätietoja itsesääntelyohjelmasta voi lukea IAB:n verkkosivuilta täältä.

Sivuillamme on käytössä myös ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike, LinkedIn jako-painike, Twitter twiittaa-painike, ja Google+ jako-painike. Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä sivuillamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee sivuillamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja Sisältöä elämään!® palveluille, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan. Voit tutustua kunkin sosiaalisenmedian yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin oheisten linkkien kautta:

Facebook

LinkedIn

Twitter

Google+

Sivumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin (mm. yhteistyökumppanimme, viranomaissivut, yms.), mutta emme vastaa näiden sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin kyseisillä sivuilla.

Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnasta ja yksityisyydensuojasta verkossa voi lukea täältä.

 

Verkkosivuvierailijan vaikutusmahdollisuudet

Mikäli verkkosivuvierailija ei halua, että Sisältöä elämään!® palvelut tai yhteistyökumppanimme kohdistavat mainontaa tai sisältöä internet-käyttäytymisen perusteella, käyttäjä voi estää tämän kieltämällä haluamansa evästeet selaimensa asetuksista. Evästettä vastaavan mobiilitunnisteen voi nollata päätelaitteen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet tai mobiilitunnisteen säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin. Evästeiden poistaminen tai estäminen on aina selainkohtaista.

Verkkosivuvierailija voi estää käyttäytymistiedon keräämisen Sisältöä elämään!® palveluiden käyttämien järjestelmien osalta alla olevien linkkien kautta:

Google Analytics
Googlen Mainosasetukset

Verkkosivuvierailijan tulee huomioida, että edellä listattujen linkkien kautta tehdyt estot perustuvat evästeisiin ja päättyvät, mikäli käyttäjä poistaa kaikki selaimensa evästeet.

Verkkosivuvierailija voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen sijaintitietojen käyttöön. Suostumuksen voi peruuttaa laitteen asetuksista. Mobiililaitteen asetuksista voi myös rajoittaa mainonnan kohdentamista mobiilitunnisteeseen perustuen.
 

Ehtojen muutokset ja yhteystiedot

Varaamme oikeuden muuttaa tässä kuvattuja tietosuojakäytäntöjä ja päivittää näitä ehtoja sen mukaisesti.

Mikäli asiakkaalla tai verkkusivuvierailijalla on kysymyksiä aiheeseen liittyen ja/tai yhteydenotto liittyy Sisältöä elämään!® palveluiden yksityisyyden suojaan ja/tai evästekäytäntöihin, pyydämme ystävällisesti lähettämään palautetta sähköpostiosoitteeseen: tietosuoja@sisaltoaelamaan.fi.

Oy HKH Management Consulting Ltd. / Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalvelut
Tietosuoja
Itämerenkatu 5
00180 Helsinki