Tag Archives: asenteet


Asenteista ja ennakkoluuloista 0

Laura Saksela, 22.6.2016 Käyttäytymisemme ja sosiaalisten suhteidemme perustana ovat asenteet, arvot ja normit, jotka taas peilaavat sitä yhteiskuntaa, johon kuulumme. Vallitseviin asenteihin voidaan kyllä vaikuttaa, mutta se on pitkä prosessi. Jokaisen tulisi ensin tiedostaa ja paljastaa omat ennakkoluulonsa, sitten yrittää selvittää, mistä ne ovat tulleet ja miten ne vaikuttavat sekä ennen kaikkea, ovatko ne oikeutettuja. […]