Palvelut sairaalasta kotiutumiseen

Seniorille tukea sairaalasta kotiin

Vähintään yhtä tärkeää kuin varsinainen diagnoosien hoito sairaalassa, on seniorin laadukas hoiva ja huolenpito kotiutumisen yhteydessä. Kotiutuminen saattaa koitua hyvinkin ongelmalliseksi, ellei ikäihmisellä on kotona tarvittavaa tukea ja apua arjen asioiden pyörittämisessä ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin varmistamisessa. Palvelut sairaalasta kotiutumiseen tuleekin suunnitella jo sairaalassaolon aikana, jotta kotiutuvan yksilölliset toiveet ja tarpeet voidaan huomioida palvelusuunnitelmaa laadittaessa. Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalvelut takaa laadukkaan palvelunsa ansiosta, että kotiutuminen tapahtuu turvallisesti ja asiakkaan tahtotilan huomioon ottaen.

Miksi seniorin tuki on tärkeä kotiutumisen yhteydessä?

Ikääntymisen myötä sairaalasta tulee monelle seniorille entistä tutumpi ympäristö erinäisten diagnoosien ja sairauksien hoidon yhteydessä. Sairaalassaolon aikana pyritään luonnollisesti varsinaisen diagnoosin hoitoon, mutta usealle ikäihmiselle lyhytkin sairaalassaolo saattaa aiheuttaa muita pitkäaikaisia haasteita (mm. liikkumattomuus, mahdollinen masennus), jotka vaikeuttavat kotona pärjäämistä kotiutumisen jälkeen. Mikäli näihin haasteisiin ei puututa oikeaoppisesti kotiutuksen yhteydessä, luo se pohjan ikävälle sairaalakierteelle.

Estä sairaalakierre varmistamalla palvelut sairaalasta kotiutumiseen

Sisältöä elämään!® -palvelut tarjoaa ikääntyvälle kotiin luotettavan, ammattitaitoisen ja laajan kokemuspohjan omaavan Senioriassistentin (koulutustaustat kodinhoitajasta sairaanhoitajaan), jonka ensisijaisena tehtävänä on turvata asiakkaan hyvinvointi toteuttamalla yhdessä terveydenhuoltohenkilökunnan, omaisten ja asiakkaan kanssa laadittua palvelusuunnitelmaa. Ammattitaitoinen palvelusuunnitelman toteutus ja seuranta takaavat sen, että ikäihmisen sairaalakierre voidaan ehkäistä. Samalla luodaan seniorin kotona pärjäämisen edellytykset.

Henkilökohtainen kotiutuspalvelumme tarjoaa kotiutuvalle:

  1. Maksuttoman palveluesittelyn ja yksilöllisten tarpeiden kartoituksen (haluttaessa toteutetaan jo sairaalassa)
  2. Palveluiden arvonlisäverottomuuden läpikäynnin
  3. Kirjallisesti laaditun palvelusopimuksen ja palvelusuunnitelman (edellytykset palvelun arvonlisäverottomaan ostoon)
  4. Haluttaessa noudon, kuljetuksen ja muiden tarpeellisten asioiden hoidon kotiutuspäivänä
  5. Kokonaisvaltaisen palvelun, joka tarjoaa tuen kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä
    1. Palveluihin asiakkaan kotiuduttua sisältyy mm. kaupassakäynti, ruoanlaitto, henkilökohtaisesta hygienista huolehtiminen, kodin kevyt siistiminen, pyykinpesu, ulkoiluapu ja kävelyseura, lääkkeiden jako ja antaminen, ja hoitopalvelut
  6. Henkilökohtaisen ja ammattitaitoisen Senioriassistentin, jonka säännölliset käynnit poistavat turvattomuuden tunnetta ja turvaa asiakkaan suunnitelman mukaisen hoitoketjun
  7. Tarvittaessa kokonaisen hoiva- ja hoitotiimin, jolloin asiakkaan tukena on useampi Senioriassistentti kellon ympäri
  8. Mahdollisuuden käyttää kotitatalousvähennystä palveluun liittyvissä maksuissa. Autamme jokaista asiakastamme kotitalousvähennykseen liittyvissä kysymyksissä ja selvennämme myös palveluidemme arvonlisäverottomuuden

 

Ota yhteyttä ja tiedustele lisää!

palvelut sairaalasta kotiutumiseen

Save