Muistoissa on voimaa

Laura Saksela, 30.9.2016 rss

Nykyisistä uusperhekuvioista, kirjavasta joukosta erilaisia isä- ja äitipuolia, puolisisaruksia ja isovanhempia, ei välttämättä löydykään tukea ikäihmisille samalla tavoin kuin aikaisemmin. Tunnesiteistä ei ehdi muodostua tarpeeksi pitkiä ja Seniori jää yksin. Yksinäisyys tuo arvottomuuden tunteen, kun kukaan ei ole kiinnostunut eikä välitä kuunnella. Kaikkein iäkkäimmät ihmiset kärsivät muista enemmän masennuksesta ja ahdistuksesta, jolloin seurauksena on tuloksettomia terveyskeskuskäyntejä ja henkisen pahoinvoinnin pitkittymistä1. Mielenterveyden tukemiseen on olemassa onneksi hyviä malleja, joista ainakin yksi on meidän kaikkien ulottuvilla: muisteluterapia.

Geriatrian emeritaprofessori Sirkka-Liisa Kivelä toteaa, että muistelu ja muisteluterapia parantavat vanhusten masennusta yhtä tehokkaasti kuin masennuslääkkeet, mutta kun lääkäreille ei tällaisia keinoja opeteta, he eivät tunne niitä ja pitävät niitä humpuukina2. Ehkä juuri tästä syystä on vaikea löytää tarkkaa tietoa siitä, miten muisteluterapiaa tulisi yleensä edes suorittaa. Toivotaan, että tilanne muuttuu, kun näyttöä alkaa olla näiden erilaisten toimenpiteiden kustannusvaikuttavuudestakin.

Kirjallisuusterapiaohjaaja ja toimittaja Irene Pakkasen blogista3 voi lukea ainakin yhden toteutetun toimintamallin.Tärkeintä tuossa prosessissa oli antaa Seniorin kertoa omaa tarinaansa ja saada näin hänen oman äänensä kuuluville. Ja silloin hoitohenkilökunnan oli tyydyttävä kuuntelijan rooliin. Ohjattu muistelu voi vaikuttaa myös kognitiivisten taitojen säilymiseen, sillä havaitseminen, tunnistaminen, päättely, pohdiskelu, mielikuvitus ja muistikin ovat taitoja, joita muistelulla voidaan vahvistaa ja pitää yllä. Muistelua voidaan tukea ja virittää myös monella tavalla. Rauhallinen huone ja tilanne, kaunis liina pöydällä, kukkia ja juuri siihen hetkeen keskittynyt ohjaaja edesauttavat muistojen jakamisessa. Osallistujia voi olla 4 – 8 henkilöä ja se voi osanottajien kunnosta riippuen kestää tunnista kahteen. Seuraavasta kerrasta sopiminen tuo ajatukset nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Jos keskitytään vain perushoitoon, usein muistisairaalle ikäihmiselle ei jätetä tilaisuutta oman minäkuvansa vahvistamiseen. Tuetulla muistelulla tuetaan muistisairaan ymmärretyksi tulemista ja hänen hyväksytyksi tulemisen tarvettaan.

Muisteluterapia voi olla myös kahdenkeskistä, jolloin se yksinkertaisimmillaan sisältää keskustelua menneistä tapahtumista ja kokemuksista. Apuna voidaan käyttää virikkeellistä materiaalia, kuten valokuvia, menneisyydestä tuttuja esineitä tai lauluja vuosien takaa. Oli sitten kyse hoitajasta tai kenestä meistä vain, tämä ei ainakaan vaadi keneltäkään mitään ylisuuria ponnistuksia, vain riittävä määrä uteliaisuutta, pikkuisen aikaa ja liuta kysymyksiä. Sitä paitsi hyppäyksen menneeseen aikaan, sen elintapoihin ja uskomuksiin luulisi olevan mielenkiintoista ja leppoisaa kaikille. Perinnetietoa parhaimmillaan!

Sisältöä elämään!® -pakettiemme yksi tärkein toimintamalli asiakkaidemme päivittäisissä kohtaamisissa on juuri heidän elämänkokemustensa jakaminen. Normaaliin Senioriassistentin työhön kuuluu varmistaa se, että käyntiaikamme asiakkaan luona on tarpeeksi pitkä, jotta se mahdollistaa ikäihmisen kuulluksi ja nähdyksi tulemisen. Aikaa täytyy jäädä muisteluille, sillä tiedämme noiden hetkien lisäävän keskinäistä luottamustamme ja voimistavan käynnissä olevaa hoivasuhdettamme. Muistelu tuo voimaa ja merkitystä kaikille ja antaa vahvan pohjan muullekin kanssakäymisellemme Seniorin kanssa. Mainittakoon kuitenkin, että asiakas itse on se, joka määrittelee käyntiaikamme pituuden sen mukaan, mikä hänelle parhaiten sopii.

Kun ei siis oikein tiedetä mitä muutakaan apua voitaisiin ikäihmisten huonoon oloon antaa, niin mm. muisteluterapia tai vain inhimillinen kiinnostus toisen historiaan ja elämänvaiheisiin voisi olla laajemminkin käyttöönotettuna yksi ratkaisu iäkkäimpiemme surullisen kuuluisaan ylilääkitykseen.

 

1 http://docplayer.fi/21255448-Muisteluterapian-kaytto-muistisairaan-hoidossa.htm
2 http://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/ilmiot/suorat_sanat/sirkka_liisa_kivela_vanhus_on_kuluera
3 http://kulttuuripolku.rautalamminmuseo.fi/muisteleminen

Save


Kommentoi “Muistoissa on voimaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.