Tietoa löytyy!

Laura Saksela, 15.9.2017 rss

The Canadian Institute for Health Information (CIHI) on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka julkaisee puolueettomasti kanadalaisten terveyttä ja terveydenhuoltoa koskevaa tietosisältöä.

CIHIn raportista kesäkuulta1 2017 voi lukea, että n. 20% kaikista kanadalaisista Senioreista, jotka muuttivat kotoaan kokopäiväiseen terveydenhuoltoon, olisivat voineet jäädä vielä joksikin aikaa omiin koteihinsa, jos vain asianmukaista apua olisi ollut tarjolla.

Raportin mukaan luku nousee jo 30%:iin, jos siihen otetaan mukaan nekin henkilöt, joiden lähtöä olisi voitu kotihoivan keinoin merkittävästi viivyttää.

Tällaiset luvut asettavat riman jo hyvin korkealle kotihoivan suhteen, sillä näiden kaikkien kyseessä olevien henkilöiden tarpeet ja vaatimukset eivät tietenkään ole keskenään samanlaisia.

Kanadan luvut eivät ole suoraan verrannollisia Suomeen, mutta ovat kuitenkin viitteellisiä.

Kotona asuvat seniorit tarvitsevat useimmiten kaikki apua ruoan valmistukseen ja liikkumiseen. Mutta läheskään kaikkien ikäihmisten hoivatarpeet eivät lopu tähän ja he ovatkin se ryhmä, jonka elämänlaadun ylläpitämiseen tarvitaan ammattitaitoa ja aitoa halua auttaa.

Hyvin suunniteltujen ratkaisujen avulla moni ikäihminen pystyy asumaan halutessaan kotonaan, vaikkei hän yksin siihen enää uskaltautuisikaan. Senioreiden hyvinvointi ja kotona asumisen yhdistäminen on juuri näiden pakettiemme tavoite.

Koska on kyse ihmisistä ja heidän hyvin erilaisista lähtökohdistaan hoivan tarpeelle, yksilökohtaiset erot ovat pakettiemme sisällön suhteen luonnollisesti suuret.

Saksassa on tehty tutkimus2, jonka mukaan näyttää siltä, että ne Seniorit, joilla on mahdollisuus hoitaa silloin tällöin lapsenlapsiaan tai jollain muulla tavoin auttaa tai tukea yhteisöään, elävät pidempään.

Tulosta pidetään osoituksena vuosituhansien aikana perimäämme juurtuneesta mekanismista, jonka mukaan isovanhempien osallistuminen lasten hoitamiseen oli yksi lajimme säilymisen elinehto.

Viime vuoden lopulla Evolution & Human Behavior -lehden julkaisemaan tutkimukseen osallistui yli 500 70-vuotta täyttänyttä ikäihmistä, joita tutkittiin vuosien 1990 ja 2009 aikana joka toinen vuosi.

Auttaminen, päteminen ja itsensä hyödylliseksi tunteminen vaikkapa juuri sosiaalisen osallistumisen kautta antaa elämälle merkityksen ja pitää meidät virkeinä. Niin kauan kun toiminta on mielekästä, tulee tehneeksi hyvää muille, mutta luultavasti myös itselleen. Vapaaehtoistyön suosio juontanee juurensa samasta syystä.

Tutkimuksia tehdään vähän joka maassa ja niiden tulokset tarjoavat säännöllisestä luettavaa. Meitä Suomessa kiinnostaa tietysti suomalaisten tahojen tuottamat ja julkaisemat tutkimukset omista ikäihmisistämme.

Yliopistot, THL, gerontologinen tutkimuskeskus Gerec ja eri liitot, yhdistykset, toimittajat… tekevät parhaansa pitääkseen meidät tietoisina senioriemme tilanteesta.

Tällä hetkellä mielenkiintoista tutkimusta tekee Jari Pirhonen3, jonka työ valaisee yksinäisyyttä yhteisössä eli tehostetussa palveluasumisessa.

Kun on kyse oman läheisen hoitoa koskevasta päätöksestä, asiat ratkotaan usein perhepiirissä yhteisiin kokemuksiin nojaten.

Ja hyvä niin, ketään ei tule pakottaa vierailta tuntuviin päätöksiin, vaan jokaisella olkoon vapaus määrätä itse, millaisissa olosuhteissa vanhuutensa mieluummin viettäisi.

Näitä vaihtoehtoja ja niihin liittyviä ratkaisuja mietittäessä, me osaamme auttaa.

1 https://www.cihi.ca/en/seniors-in-transition-exploring-pathways-across-the-care-continuum
2 http://www.ehbonline.org/article/S1090-5138(16)30072-1/abstract
3 http://www.uta.fi/hes/yhteystiedot/henkilokunta/jaripirhonen.html

Save

Save

Save

Save