Henkilökohtaisen kotihoivan hyödyt

Jari H. Helenius, 17.8.2017 rss

Olitpa sukulainen tai läheinen ystävä henkilölle, joka kärsii ikääntymisen vaikutuksista ja itsenäisyytensä menettämisestä, henkilökohtaisen avun järjestäminen voi olla hyvä ratkaisu. Järjestämällä ikääntyvälle hänen omia tarpeitaan vastaavaa apua ei tue ikääntyvää ainoastaan fyysisissä asioissa, mutta myös henkisessä puolessa. Juuri henkinen puoli aiheuttaa usein suurempia haasteita seniorin päivittäisessä elämässä kuin fyysiset rajoitteet.

Kun mietit ikääntymisen mukana tuomia haasteita ja kuinka ratkaista ne, harkitse näitä ulkopuolisen avun tarjoamia etuja:

Ystävyys

Yksi asia, joka nousee erityisen tärkeäksi iän myötä on ystävyys. Tämän päivän Suomessa on aivan liian paljon ikääntyviä ihmisiä, jotka ovat yksinäisiä tai kokevat olevansa yksin. Sosiaaliset piirit ikääntyvän ympärillä pienenevät ja omaiset saattavat asuvat kaukana. Juuri tämän takia ystävyydestä tulee erittäin tärkeä, ellei tärkein, rooli ulkopuolisessa avussa. Henkilökohtainen Senioriassistentti voi tarjota sosiaalista vuorovaikutusta ikäihmiselle esimerkiksi keskustelun muodossa ja samanaikaisesti arjessa avustaen.

Sosiaalisten kontaktien ylläpito

Ikääntymisen myötä ihminen useasti menettää monia oikeuksia, jotka vaikuttavat päivittäiseen elämään. Näistä yksi on autolla ajo-oikeus. Ajo-oikeuden menettämisen myötä jokapäiväinen elämä rajoittuu ja arkisten asioiden hoitaminen, kuten kaupassakäynti ja sosiaalisten kontaktien ylläpito vaikeutuvat. Henkilökohtaisen Senioriassistentin avulla ikääntyvä pystyy edelleen hoitamaan normaaleja päivittäisiä asioita, tapaamisia ja osallistumaan sosiaalisiin tapahtumiin.

Itsenäisyyden jatkuminen

Tarjoamalla yhtenäisen ja jatkuvan hoiva- ja hoitosuunnitelman henkilökohtainen Senioriassistentti pystyy auttamaan ikääntyvää jatkamaan itsenäistä elämää omassa kodissa sosiaaliset ja muut tarpeet huomioon ottaen. Pienikin tuki voi olla juuri se mitä ikäihminen tarvitsee, jotta elämänhalu ja itseluottamus säilyvät. Monelle ikäihmiselle koti tuo turvallisuuden ja rauhallisuuden tunteen, koska se on paikka jossa suurin osa elämästä on vietetty. Kotona on elämä kaikkine muistoineen ja tekemisineen. Henkilökohtaisen Senioriassistentin avulla ikääntyvä pystyy jatkamaan itsenäistä kotona asumista pidempään kuin hän voisi ilman ulkopuolista apua.

Vastuullisuus

Henkilökohtainen Senioriassistentti pystyy huolehtimaan siitä, että läheisesi syö säännöllisesti ja riittävästi. Senioriassistentti pystyy huomaamaan ja toimimaan mikäli läheisesi painossa on äkillisiä muutoksia, lääkkeiden otto unohtuu tai kotona olevat mahdollisia vaaroja aiheuttavat sähkölaitteet jäävät toistuvasti päälle. Ulkopuolisen vastuullisuus helpottaa eritoten tilanteissa, joissa aikuiset lapset kokevat hankalaksi ottaa puheeksi vanhemman kotona pärjäämisen. Ikääntyvän voi olla usein helpompi kuunnella ammattihenkilöä.

Suomessa on perinteisesti tukeuduttu ikäihmisten avussa paljon vapaaehtoistoimintaan ja ystävien apuun. Tämä on erittäin hienoa ja tälle sektorille on oma tarpeensa yhteiskunnassa. On kuitenkin huomioitava, että apu ja tuki joka perustuu vapaaehtoisuuteen tai ystävyyteen ei välttämättä kulje käsi kädessä vastuullisuuden kanssa siten että, tarvittava apu olisi aina saatavilla juuri sillä kellonlyömällä kun sitä todellisuudessa tarvitsee.

Omaisen mielenrauha

Asuitpa tunnin päässä, toisella puolella maata tai toisella aikavyöhykkeellä tämän päivän kiireiden keskellä on usein vaikea huolehtia läheisestä, kun et voi olla itse lähellä. Henkilökohtainen Senioriassistentti tarjoaa henkilökohtaisesti suunniteltua hoitoa ja huolenpitoa, jota et itse pysty tarjoamaan. Tämä antaa sinulle omaisena korvaamattoman mielenrauhan. Henkilökohtainen Senioriassistentti toimii perheenjäsenen tai muun läheisen puolesta, auttaen vanhempia tai isovanhempia arjen hoidossa ja hoivassa luoden turvaa ja huolenpitoa ikääntyvän ympärille.

Jos sinulla on huoli läheisesi kotona pärjäämisestä ja et itse pysty auttamaan läheistäsi säännöllisesti, on syytä ruveta kartoittamaan sopivia vaihtoehtoja ulkopuoliseen apuun alueellasi. Ikäihmisten julkispalveluiden ulkopuolinen ja yksityinen kotihoito –ja hoiva kasvattavat suosiotaan, joten vaihtoehtoja löytyy lähes joka tarpeeseen.

 

Tiedustele lisää