Blogikuva: 8 vinkkiä kotihoivan valintaan

8 vinkkiä kotihoivan valintaan

Laura Saksela, 28.11.2017 rss

Sairaudet eivät tule kenellekkään kello kaulassa ja harvoin silloin, kun niiden seurauksia olisi rauhassa aikaa selvitellä. Kun kyse on läheisistä ikäihmisistä, omaisilla alkaa kova työ, kun vanhusten palveluja tarjoavien yritysten joukosta pitäisi osata nopeasti valita se, joka sopii tilanteeseen parhaiten.

Kirjo on suuri ja joukossa on kunnallisia ja yksityisiä, on palvelutaloja ja kotihoitoa. Miten osata valita? Seuraavassa lista kysymyksiä, joihin vastaamalla toivomme tuovamme tilanteeseen hiukan apua.

1. Tarpeen kartoitus

Mikä on se kaikkein tärkein elementti, jota omaisesi tarvitsee, jotta hänen elämänsä voisi jatkua hänen itsensä toivomallaan tavalla? Kun sen tietää, kaiken muun voi rakentaa tämän tarpeen ympärille.

Jos ilmenee, että kotihoiva on se ratkaisu, johon pyritään, Seniorin kotona tapahtuva suunnittelu palveluntarjoajan puolesta on hyvä alku. Kun hoitoa ammattilaisen kanssa kartoitetaan, kannattaa ottaa selvää, onko tuo esittely/suunnittelu maksuton ja varmistua siitä, että tapaaminen ei velvoita mihinkään. Palveluntarjoajan edustaja parhaimmassa tapauksessa arvioi tilanteen myös omasta puolestaan ja näkee, onko hänen tarjoamansa palvelu varmasti se, joka asiakkaalle sopii parhaiten.

2. Yrityksen luonne

Tutustu, katso ja lue eri palveluja tarjoavien yritysten verkkosivuja, miten ne puhuttelevat sinua? Tämä pätee minkä tahansa liiketoiminnan arvioimiseen.

Miten ne on kirjoitettu ja kenelle ne on tarkoitettu? Kuuluuko omaisesi kohderyhmään eli juuri niihin ihmisiin, joiden tarpeihin sivuilla pyritään vastaamaan? Onko siellä takana oikea ihminen, joka tietää, mistä puhuu ja on osannut suunnitella palvelunsa juuri omaisesi kaltaiseen tilanteeseen?

3. Hinnoittelun selkeys

Saatko heti tarkan käsityksen, mistä hinta muodostuu ja mitä sillä saa? Tuleeko tunne, että asiat osataan ja tiedetään, mitä eri tilanteita omaisesi kaltaisen henkilön hoitaminen pitää sisällään?

4. Eri palveluvaihtoehdot

Mitkä ehdotetuista vaihtoehdoista sopisi omaisellesi? Miten ne on suunniteltu, kuvailtu? Kaikki päivät eivät ole kenenkään elämässä samanlaisia, silloin hoidonkin täytyy olla joustavaa. Voiko ehdotettuun malliin puuttua ja onko siihen mahdollista tehdä muutoksia kaipaamaasi suuntaan?

5. Raportointi

Hoidon alettua, näetkö missään, miten omaiset pidetään tilanteen tasalla? Käsitelläänkö edes koko aihetta myyntipuheissa? Varmasti haluaisit olla tietoinen, miten kaikki sujuu suoritettujen toimenpiteiden osalta ja ennen kaikkea varmistua, että omaisesi on tyytyväinen? Mistä hän on pitänyt, mitä kannattaisi harrastaa lisää ja mitä ei. Mikä on tehnyt hänet iloiseksi ja mitä odottamatonta on tapahtunut. Mitä erikoista hoitaja on huomannut?

Raportointi olisi parhaimmillaan reaaliaikaista, jolloin sinun tulisi voida kirjautua asiakastietojärjestelmään ja lukea milloin vain läheistäsi koskevat huomiot. Sen välityksellä olisi hienoa myös pystyä lähettämään mahdollisia kysymyksiä ja toiveita jatkosta.

6. Hoitohenkilökunta

Ketkä omaistasi tulisi hoitamaan? Löydätkö ainuttakaan nimeä tai oikeaa kuvaa hoitajasta, johon voisit olla yhteydessä nyt, mutta varsinkin myöhemmin keskustellaksesi omaisesi hoidosta? Hoitohenkilökunnan on oltava työhönsä koulutettu ja jokaisella asiakkaalla tulisi olla oma hoitajansa, jonka kanssa asiat hoituvat suoraan ja nopeasti.

Mitä vähemmän välikäsiä ja hierarkiaa, sen joustavampaa palvelu on ja sen miellyttävämmäksi hoitosuhde muodostuu. Silloin myös itsellesi välittyy varmasti oikea kuva siitä, miten omaisesi päivänsä viettää.

7. Luotettavuus

Luottamus asiakkaan ja henkilökunnan välillä on kaiken lähtökohta ja siihen perustuu myös koko yrityksen luotettavuus. Jos hoitohenkilökunta jatkuvasti vaihtuu, siihen on vaikeaa päästä. Ei ole oikein, että asiakas itse ei koskaan tiedä etukäteen, kuka tulee käymään tai että omaisilla on vaikeuksia pitää lukua, kuka on tehnyt ja mitä.

Henkilökysymysten jälkeen on syytä tarkastella itse yritystä. Herättääkö se luottamusta? Ovatko yrityksen kaikki omat tiedot reilusti esillä? Kuka sitä johtaa ja miksi? Voiko yritykseen soittaa ja onko yrityksellä asiakaspalvelua? Entä viikonloppuisin, jos ja kun puhelinvastaaja ei yksin riitä, niin onko kiireellisissä tilanteissa mahdollista saada oikea ihminen puhelimeen?

Aivan toisenlainen luotettavuuden mitta on lisäksi kaikki tietoturvaan liittyvät seikat. Miten asiakastiedot on tallennettu ja kuinka niihin tutustuminen on järjestetty?

8. Viimeinen, mutta ei vähäisin: onko yritys kotimainen?

Kotimaisen yrityksen kanssa ollessa tekemisissä verorahat jäävät Suomeen. Kun on kyse niin henkilökohtaisista palveluista kuin toisten ihmisten hoivasta, tuntuu, että tärkeysjärjestys ei voi olla kohdallaan, jos yrityksen toimintafilosofia perustuu sijoittajien voittoihin.

Pieni ja ketterä organisaatio korkeasti koulutetun ja asiakkaiden hyvinvoinnin eteen töitä tekevän henkilökunnan kanssa on paras tae sille, että tulos on jokaisen mielestä ensiluokkainen. Työntekijät, jotka voivat vaikuttaa omaan työpanokseensa sen mukaan, mitä he näkevät ja kuulevat joka päivä asiakkaittensa kotona, pystyvät ohjaamaan ja muokkaamaan hoivaa tarvittaessa uuden tilanteen mukaan.

Pitkäaikaiset asiakassuhteet tuovat turvallisuutta ja kotihoivalle tärkeän tuttuuden tunteen. Samat kasvot vuodesta toiseen, sama ihminen, jonka käyntiä ei tarvitse jännittää. Oven takana on silloin aina tervetullut ja odotettu henkilö, joka osaa, tuntee ja tietää.

Jos kaikki edellämainitut elementit ovat mielestäsi kasassa, niin olet hyvin lähellä oikeaa vastausta kotihoivaa etsiessäsi. Jos sitten vielä tulee tunne, että haluaisit varata valitsemasi yrityksen jo hieman etuajassa omankin hoitosi järjestämiseen, niin ota puhelin käteen ja varaa aika esittelyyn!